Thánh Josemaría Escrivá
“Khi bạn đến gần Nhà Tạm, hãy nhớ là Chúa đã chờ bạn từ…20 thế kỷ nay!”
THÁNH JOSEMARIA, Đấng Sáng Lập Opus Dei