Thư Đức Giám Quản

Thư Đức Giám quản – tháng 9 năm 2014

Đức Cha Javier Echevarria mời gọi chúng ta chạy đến với Mẹ Maria xin Mẹ giúp ta chuẩn bị thật tốt Lễ Phong Chân phước Đức Cha Alvaro del Portillo và cầu nguyện thật nhiều cho những người đang chịu đau khổ vì cuộc bách hại tôn giáo trên thế giới.

Các con thân mến: Nguyện xin Chúa Giê-su gìn giữ các con của Cha!

Chúng ta đã bắt đầu giai đoạn cuối cùng trước đại lễ Phong Chân phước Đức Cha Don Alvaro rất yêu dấu của chúng ta. Thật là lâu mà cũng thật là nhanh đến ngày 27 tháng 9! Đức Cha Don Alvaro cũng từng có kinh nghiệm tương tự trong những tuần lễ trước ngày phong ...

Opus Dei là gì?

Opus Dei là gì?

Opus Dei là gì?

Opus Dei nỗ lực giúp mọi người nhận ra Đức Kitô trong công việc, đời sống gia đình và các hoạt động bình thường khác của mình.

Thành viên

Thành viên

​Opus Dei có khoảng 85.000 thành viên nam nữ; 98% là giáo dân bình thường; đa số đã có gia đình; 2% còn lại là giáo sĩ; họ được tuyển chọn từ những tín hữu bình thường trong giáo đoàn Opus Dei.

Hoạt động

Hoạt động

Opus Dei đề ra sự rèn luyện tâm linh nhằm mục đích giúp mọi người phát huy đời sống tâm linh và hoạt động tông đồ của mình.