Thư Đức Giám Quản

Thư Đức Giám Quản – Tháng 9 Năm 2016

Khi chiêm ngắm Thánh Giá với lòng tin, chúng ta sẽ thấy rằng “thứ dụng cụ tra tấn thể hiện sự phán xét của Thiên Chúa đối với thế gian vào ngày thứ sáu Tuần Thánh ấy đã trở thành suối nguồn của sự sống, tha thứ, lòng thương xót, là dấu chỉ của hòa giải và bình an.”

Các con thân yêu, xin Chúa Giêsu thương gìn giữ các con!

Tháng Chín đã về, và Giáo Hội, là Mẹ và là Thầy, mời gọi chúng ta đi sâu hơn nữa vào những hoa trái của ơn cứu chuộc. Vào ngày 14 tháng 9, lễ Suy Tôn Thánh Giá, Giáo Hội nhắc chúng ta rằng Thánh Giá, trên đó Chúa Giêsu đã hiến dâng mạng sống mình để cứu ...

Opus Dei là gì?

Opus Dei là gì?

Opus Dei là gì?

Opus Dei nỗ lực giúp mọi người nhận ra Đức Kitô trong công việc, đời sống gia đình và các hoạt động bình thường khác của mình.

Thành viên

Thành viên

​Opus Dei có khoảng 85.000 thành viên nam nữ; 98% là giáo dân bình thường; đa số đã có gia đình; 2% còn lại là giáo sĩ; họ được tuyển chọn từ những tín hữu bình thường trong giáo đoàn Opus Dei.

Hoạt động

Hoạt động

Opus Dei đề ra sự rèn luyện tâm linh nhằm mục đích giúp mọi người phát huy đời sống tâm linh và hoạt động tông đồ của mình.