Thư Đức Giám Quản

Thư Đức Giám quản – Tháng 12 Năm 2016

“Chúng ta được mời gọihướng mắt lên Chúa Kitô, khi tưởng nhớ lại việc Ngài giáng sinh tại Bêlem và chờ đợi, trong niềm vui và bình an, ngày Ngài quang lâm vào lúc tận cùng của thời gian.”

Các con thân mến của cha, xin Chúa Giêsu thương gìn giữ các con!

Sau khi khép lại Năm Thánh Lòng Thương Xót, năm đã tác động đến toàn thế giới, chúng ta bắt đầu mùa Vọng và một năm phụng vụ mới. Hội Thánh khuyến khích chúng ta hãy nhanh bước chân đi về với Thiên Chúa. Lời khuyên này luôn hợp thời, nhưng giờ đây, trong lúc chuẩn ...

Opus Dei là gì?

Opus Dei là gì?

Opus Dei là gì?

Opus Dei nỗ lực giúp mọi người nhận ra Đức Kitô trong công việc, đời sống gia đình và các hoạt động bình thường khác của mình.

Thành viên

Thành viên

​Opus Dei có khoảng 85.000 thành viên nam nữ; 98% là giáo dân bình thường; đa số đã có gia đình; 2% còn lại là giáo sĩ; họ được tuyển chọn từ những tín hữu bình thường trong giáo đoàn Opus Dei.

Hoạt động

Hoạt động

Opus Dei đề ra sự rèn luyện tâm linh nhằm mục đích giúp mọi người phát huy đời sống tâm linh và hoạt động tông đồ của mình.