Thư Đức Giám Quản

Thư Đức Giám Quản - Tháng 7 năm 2016

“Thẻ căn cước của người Kitô hữu là niềm vui”, Đức Giám quản nói với chúng ta như thế với việc nhắc lại huấn từ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Ngài thôi thúc chúng ta thực thi lòng thương xót qua việc tông đồ “an ủi người đau khổ”.

Các con yêu dấu, xin Chúa Giêsu thương giữ gìn các con

Suốt những ngày tháng này, chúng ta đang nỗ lực thực hiện những việc làm của lòng thương xót. Hôm nay, chúng ta hãy cùng suy ngẫm một trong những lời Chúa Giêsu nói khi Người rao giảng về chương trình sống của người Kitô hữu qua các mối phúc thật: Phúc thay ai sầu khổ, vì họ ...

Opus Dei là gì?

Opus Dei là gì?

Opus Dei là gì?

Opus Dei nỗ lực giúp mọi người nhận ra Đức Kitô trong công việc, đời sống gia đình và các hoạt động bình thường khác của mình.

Thành viên

Thành viên

​Opus Dei có khoảng 85.000 thành viên nam nữ; 98% là giáo dân bình thường; đa số đã có gia đình; 2% còn lại là giáo sĩ; họ được tuyển chọn từ những tín hữu bình thường trong giáo đoàn Opus Dei.

Hoạt động

Hoạt động

Opus Dei đề ra sự rèn luyện tâm linh nhằm mục đích giúp mọi người phát huy đời sống tâm linh và hoạt động tông đồ của mình.