Thư Đức Giám Quản

​Thư Đức Giám quản - tháng 11 năm 2014

Thư tháng này nhấn mạnh đến đại lễ Chúa Kitô Vua và chiến thắng của Đức Kitô nơi những tâm hồn biết vâng theo tác động của Chúa Thánh Thần.

Các con thân mến: nguyện xin Chúa Giêsu gìn giữ các con!

Cha đang tự nhắc mình, và cha làm thế là có chủ đích, rằng: chúng ta phải tạ ơn Thiên Chúa thật nhiều, tạ ơn mỗi ngày, vì biết bao ơn lành Người ban cho chúng ta! Cha hiểu tại sao Cha Thánh của chúng ta thường viết và nói rằng: semper in laetitia! "luôn vui tươi!", khi ...

Opus Dei là gì?

Opus Dei là gì?

Opus Dei là gì?

Opus Dei nỗ lực giúp mọi người nhận ra Đức Kitô trong công việc, đời sống gia đình và các hoạt động bình thường khác của mình.

Thành viên

Thành viên

​Opus Dei có khoảng 85.000 thành viên nam nữ; 98% là giáo dân bình thường; đa số đã có gia đình; 2% còn lại là giáo sĩ; họ được tuyển chọn từ những tín hữu bình thường trong giáo đoàn Opus Dei.

Hoạt động

Hoạt động

Opus Dei đề ra sự rèn luyện tâm linh nhằm mục đích giúp mọi người phát huy đời sống tâm linh và hoạt động tông đồ của mình.